Hórreos Torea

No Concello de Muros, os canteiros sempre tiveron fama, demostrando a súa sabiduría na realización deste tipo de construcións. Colocados en lugares idóneos para a conservación do millo e para e o secado do cereal, presentan una rica variedade tipolóxica, pese a que predominan os de estilo “noiés”, caracterizado por ser unha construción de cantería, convive con outras como os pertencentes ao tipo “Fisterra” que se caracterizan por presentar unha maior rusticidade, e incluso atpamos en Muros un hórreo de tipo “Morrazo”, pouco habitual na comarca, e lonxe da súa área de expansión.

O hórreo é unha peza clave no contexto arquitectónico, económico e cultural das casas rurais do municipio.

Menú