illa-da-creba

Situada na parroquia de Esteiro, fronte ao Cabo Uhía. Atópase cuberta dun frondoso monte de pinos.

Dende á  idade Media existiu unha ermida dedica  á Virxe e custodiada por un eremita onde se celebraba unha concorrida romaría con xentes que viñan en barcos dos pobos veciños.

Entorno á illa xurdiron multitude de lendas sobre mouros e princesas que explicaban a construción da ermida có fin de cristianizar este lugar que fora centro de bruxería, la más

Da ermida medieval so se conserva a imaxe da Virxe da Rocha, que albergaba no seu interior. Esta imaxe atópase nunha capela privada dun pazo do municipio. trátase dunha figura pétrea que pese ao paso do tempo mantense en bo estado de conservación.

Menú