Cronoloxía: Século XVIII

Trátase dunha antiga salgadeira adaptada na actualidade a funcións residenciais. O corpo principal é un paralelepípedo disposto en dúas alturas e con cuberta de tella curva.

Menú